Описание

Когато клиентите обмислят да продадат бизнеса си или планират придобиване, ние предоставяме насоки, знания и експертиза, за да спомогнем за успешна сделка. Прецизното планиране на всеки етап от сделката е важна стъпка за максимизиране на стойността на акционерите.

 

Предоставяме следните услуги:

  • Консултации във връзка с българското данъчно законодателство;
  • Вътрешен одит и/или преглед на системи за управление и вътрешен контрол;
  • Придобивания и преструктуриране на предприятия и финансов анализ („дю дилиджънс“);
  • Икономически анализ и прогнози;
  • Консултации във връзка с изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика.