Нашите услуги

Основната дейност ни дейност е извършване на финансов одит на финансови отчети на предприятия и на друга финансова информация, консултации и други услуги, свързани с финансов одит, както и други дейности, които не са забранени със закон.