Описание

Отдаваме голямо значение за създаването на силна практика, която да носи и добавя стойност. Това се постига с постоянен фокус върху непрекъснато променящите се счетоводни стандарти за финансово отчитане и законодателството като цяло. Нашият подход включва обширен процес на планиране, който ще осигури задълбочено разбиране на целите, обхвата и други свързани въпроси преди започването на ангажимента.

 

Предоставяме следните услуги:

  • Независим финансов одит на финансови отчети;
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Договорени процедури върху ограничена финансова информация;
  • Одит и мониторинг на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз или други международни програми.